Методична робота передбачає таку цілісну систему підвищення науково-теоретичного і загальнокультурного рівня, психолого-педагогічної підготовки, яка б сприяла зростанню професійної майстерності педагогічного працівника для підвищення ефективності навчально-виховного процесу в навчальному закладі.Зміст роботи методичного кабінету визначено Положенням про методичну роботу в професійно-технічному навчальному закладі, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України № 582 від 12 грудня 2000 року «Про удосконалення методичної роботи в системі професійно-технічної освіти».

Методичний кабінет:

1. організовує заходи щодо підвищення рівня майстерності педагогічних працівників (семінари, лекції, індивідуальні та групові консультації тощо);

2. створює умови для підвищення ефективності уроку, його наукового, професійного і методичного рівня;

3. організовує консультації з питань психології, педагогіки, фахової підготовки, методики викладання предметів;

4. сприяє впровадженню в практику працівників передового педагогічного досвіду, досягнень сучасної науки та освітніх технологій;

5. створює умови для самостійної, індивідуальної роботи педагогічних працівників шляхом забезпечення їх необхідною науково-методичною літературою;

6. бере участь в організації та проведенні педагогічних заходів: педагогічних читань, творчих звітів, семінарів, конференцій;

7. бере участь в атестації педпрацівників;

8. організовує наставництво, стажування молодих фахівців;

9. займається забезпеченням педагогічних працівників необхідною інформацією;

10. здійснює координацію діяльності з обласним методкабінетом, обласним інститутом післядипломної освіти;

11. забезпечує взаємозв’язок загальноосвітньої і професійної підготовки учнів;

12. надає допомогу в організації і проведенні конкурсів «Кращий за професією», олімпіад з предметів.

 Інженерно-педагогічний колектив училища працює над методичною проблемою: “Підвищення якості інтелектуально-пізнавальних та творчих здібностей учнів шляхом впровадження інноваційних технологій”. Для того, щоб виконати поставлене завдання, потрібно опрацювати мету – забезпечення належного рівня професійної підготовки, загальноосвітнього світогляду, формування комплексу компетенції учнів. 

Методичний кабінет є центром методичної роботи.

Тут діють:

– педагогічна рада, методичні комісії,

– інстуктивно-методичні наради,

– теоретичні та практичні семінари,

– школи професійної майстерності,

– передового досвіду, науково-практичні конференції,

– педагогічні читання тощо.

У методичному кабінеті зосереджуються нормативні, інформаційні, навчально-методичні матеріали, матеріали кращого досвіду педагогічних працівників, зразки плануючої документації тощо.

Метою роботи методичного кабінету є створення умов для розвитку творчого потенціалу педагогічних працівників училища.
Методичний кабінет організовує безперервну освіту та спілкування педагогічних працівників, створює умови для підготовки працівників училища до навчальних занять та позаурочних заходів, проводить індивідуальні та колективні форми методичної роботи з педагогічними працівниками, узагальнює та поширює кращий педагогічний досвід, накопичує методичну інформацію.